Kariyer
İnsan Kaynakları Politikamız

Palmet’in çalışanları ile ilgili tüm politikaları, “Her PALMET Çalışanı Üstün Bir Değerdir” anlayışına dayanmaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi, Palen hedefleri doğrultusunda; diğer Birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programı uygular.

Planlama, İşe Alma, Özlük İşleri, Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Kariyer Yolları gibi İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına ilişkin tüm programlar bu prensip çerçevesinde yürütülür.

 

      - Nitelikli işgücünü kazandırma

      - Çalışanların sürekli gelişimi için uygun fırsatları yaratma

      - Organizasyonu geliştirme ve güçlendirme

      - Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırma İnsan Kaynakları Yönetiminin hedefleridir.

Palen; potansiyelini tam olarak kullanabilen, amaçlarını Şirket hedefleri ile bütünleştirmiş, gelişmeye ve geliştirmeye açık, müşteri odaklı, hızlı, dinamik, güvenilir, eğitim seviyesi yüksek, işini seven, grubuna bağlı, karşılıklı saygı ilkesini benimseyen, başarı tutkunu bir çalışan profilini korumayı hedeflemektedir.

Yetkinliklerimiz

Palen çalışanlarının temel yetkinlikleri; analitik düşünce yapısına sahip, müşteri ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, özgüveni yüksek, pozitif yaklaşımı benimseyen, sürekli öğrenme ve gelişme isteğine sahip, yaratıcı ve yenilikçi olmaktır. 

İşe Alım

Tüm çalışanlarımız objektif bir sistemde, “Doğru İşe Doğru İnsan” felsefesiyle seçilir.

İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre test ve sınav uygulamaları yapılmaktadır. İşe alımda aranan özellikler görev alacağı pozisyona göre değişmektedir.

İnsan Kaynağı ihtiyacımız ağırlıklı olarak www.kariyer.net veritabanı ve hr@palmet.com adresine gönderilen özgeçmişler aracılığı ile karşılanmaktadır.

Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
design: