Teknik Detaylar

DELTA Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Lüleburgaz Büyük Karıştıran mevkiinde kurulu 60MW gücünde bir CCPP termik santraldir.

 Toplam 35 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olan işletmede; teknik sistemler 18 dönüm üzerinde yerleşmiş, idari yapı 500m2 lik alan üzerinde olup geri kalan kısım yeşil alan olarak değerlendirilmiştir.

İşletmeyi oluşturan teknik sistemler ana yapı olarak;

  • LM6000 PC Sprint tipi Gaz Türbini;
  • Aalborg marka atık ısı kazanı;
  • DRESSER-RAND marka, „Murray” Stim Türbini;
  • SPIG firmasınca üretilen ACC hava soğutmalı kondens sistemi,
  • RMS-A tipi gaz basınç düşürme istasyonu ve
  • Demineralize Sistemi’nden

oluşmaktadır.

DELTA ENERJİ, 154 KV. Şalt Tesisi İle Büyükkarıştıran – Hamitabat Fiderleri arasına bağlanarak Ulusal Sisteme entegre olmuştur.

GAZ TÜRBİNİ

LM 6000 General Electric marka. 5 kademeli düşük, 14 kademeli yüksek basınç kompresörü vardır. Çevresel tip yanma odasına sahip sistemde güç 2 kademeli yüksek ve 5 kademeli düşük basınç türbininden alınır.

LM 6000 sisteminde Sprint sistemi çıkış gücünü arttırmak, NOX sistemi ise egzost gazı içindeki zararlı maddeleri azaltmak için kullanılmaktadır. Sistemde kışın soğuk havalarda buzlanmayı önlemek üzere “Anti Icing”; yazın kullanmak üzere “Evoporatif Cooling” sistemleri mevcuttur.

KAZAN

Kazan Allborg marka olup, üç modülden oluşmaktadır. HP ve LP drumlar ile donatılmış olan kazan sisteminde debileri 54,4 m3/h olan iki adet HP pompa; LP hatların su sirkülasyonunu sağlamak için de debileri 64 m3/h olan iki adet LP pompaları mevcuttur.

Kazan çalışma değerleri
HP Basınç 58 Bar,
HP Sıcaklık 437 derecedir.
LP Basınç 4,1 Bar,
LP Sıcaklık 227 derecedir.

HP hattından 45 ton/saat, LP hattından 18 ton/saat buhar akışı verebilmektedir.
Besi Suyu Tankı kapasitesi 19 m3 olup Deaerator Tankı vardır.Kazan ile ilgili iletkenlik ve pH ölçümlerinin ve otomatik dozajlamanın yapıldığı on-line kontrol ünitesi mevcuttur.
Sistemin tüm koruma ve operasyonları SCADA Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

BUHAR TÜRBİNİ

DRESSER-RAND firmasınca temin edilen Murray modelidir.
Gücü ; 4533 dev/dakikada türbin HP buhar giriş sıcaklığı 438 derece, basıncı 57,2 Bara, iken 13MW dır.Buhar Türbinin bütün operasyon ve emniyetleri otomatik olarak SCADA Sistemi tarafından yapılmaktadır.Buhar türbin jeneratörü INDAR marka olup, Çıkış Gücü 16 MVA, Gerilimi11,5 KV, hızı 1500 d/dak‘dır.

ACC SİSTEMİ

SPIG firmasınca tasarlanan hava soğutmalı kondenser sistemi 12 adet soğutma fanına sahiptir. Üç adet vakum pompası ile donatılmış olan sistem türbinden gelen kullanılmış buharın yoğunlaştırıldıktan sonra kondens tankında toplanarak tekrar kazan sistemine gönderilmesini sağlar.

DEMİNERALİZE TESİSİ

2 adet artezyen kuyusundan elde edilen su toplamda 1500 m³ olan 3 adet havuz da toplanır.
Sistemin demineralize su üretme kapasitesi 20 m³/h dir. Üretilen demineralize suyun biriktirildiği
toplamda 200 m³ kapasiteli iki adet demi tankı mevcuttur. Kimyasal yıkama sonrası, rejenerant atıkları, dizayn edilen nötralizasyon ünitesinde nötrleştirilerek, çevreye zarar vermeden doğaya gönderilmektedir.

Tesiste üretilen suyun kalite değerleri, su analiz laboratuarında ayrıntılı olarak analiz edilmektedir.

RMS-A

BOTAŞ hattından alınan 35-75 bar giriş basıncındaki gazı , 47 bar çıkış basıncı ile sisteme gönderen, kapasitesi 13000 m³/h, olan %100 yedekli(çift hat) bir sistemdir. Ölçümün ve emniyetin elektronik olarak kontrol edildiği SCADA sistemi ve tüm verilerin BOTAŞ ANKARA Merkeze iletebilecek kontrol sistemine sahiptir.

ŞALT TESİSİ

DELTA ENERJİ, 154 KV. Şalt Tesisi İle Büyükkarıştıran – Hamitabat
Fiderleri arasına bağlanarak Ulusal Sisteme entegre olmuştur. 154 KV. Şalt Tesisi 2 adet ana bara, 1 adet kuplaj, 2 adet hat fideri ve 2 adet trafo giriş fideri ile donatılmıştır. Gaz Türbini yükseltici trafosu gerilimi 154 KV / 11,5 KV , gücü ise 50/62,5 MVA ‘dir. Buhar Türbini yükseltici trafosu gerilimi 154 KV / 11,5 KV , gücü ise 16/20 MVA ‘dir. Şalt Tesisinde yapılan manevralar, Ulusal Yük Tevzii Merkezinden alınan manevra emirleri ile gerçekleştirilmektedir.